IJsselwoningen Zwolle
Home
Geschiedenis
Marke algemeen
Backermarke
Coreemarke
De Goeijenmarke
Helmichmarke
VVE
Fotoalbum
Interessante links
Contact
Disclaimer

 De Backermarke is vernoemd naar jonkheer Mr. Cornelis Backer. Cornelis Backer werd in Groningen geboren op 20 november 1798. Op 30 juni 1864 overleed hij op 65-jarige leeftijd in Zwolle. Hij was de oudste telg in een gezin van 4 kinderen en verloor zijn vader al toen hij slechts 9 jaar oud was. In zijn geboortestad studeerde Cornelis Backer Engels, Italiaans en rechten. Na zijn studie vestigde hij zich in de stad waar zijn familie oorspronkelijk vandaan kwam, Amsterdam. Daar begon hij een eigen advocatuur. Backer ontpopte zich tot een gewaardeerd criticus van de Grondwet van 1815, hij schreef diverse bekende juridische verhandelingen en maakte snel carrière. In 1826 werd hij gekozen tot Lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap, een jaar later benoemd tot Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Vanaf 1827 bekleedde hij diverse functies bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, waar hij in 1832 rechter werd. In 1848 trad hij namens de liberalen zitting in de Tweede Kamer. In de tussenliggende jaren maakte hij zich erg verdienstelijk bij de ontwikkeling van ’t Gooi en staatkundige zaken namens Noord-Holland. Tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer hield hij zich druk bezig met staatsrechtelijke en –kundige zaken, de toekomst van de koloniën en de nieuwe Grondwet van 1848. Op 1 november 1850 kreeg hij daar eervol ontslag wegens de aanvaarding van de functie van Commissaris van de Koning voor de provincie Overijssel.

In zijn commissariaat heeft hij zich voornamelijk ingezet voor de ontwikkeling van handel, landbouw en nijverheid in de provincie. Hij speelt in die hoedanigheid ook een belangrijke rol in de wetgeving met betrekking tot de marken. In 1858 wordt hij beloond voor zijn verdiensten door benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 1862 tevens tot Groot-Officier in de Orde van de Eikenkroon. In 1864 werd hij door de koning van Hannover ook nog benoemd tot het Commandeurschap der 1 ste klasse van de Guelphen-Orde wegens zijn aandeel als Commissaris van Nederland in het voorbereiden en treffen van een overeenkomst met het Rijk over de aansluiting van de spoorweg Almelo-Salzbergen.

Via de onderstaande link is een levensschets over het leven van Cornelis Backer te lezen. Deze levensschets is in 1866 geschreven door J. van Doornik in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Levensschets Cornelis Backer.

VVE IJsselwoningen Zwolle  | vve@ijsselwoningenzwolle.nl